Η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών πρόκειται να διενεργήσει διερευνητικές ακροάσεις γνωριμίας μουσικών για όλα τα βασικά όργανα της ορχήστρας. Οι ακροάσεις διενεργούνται για να καλυφθούν θέσεις μουσικών στο κυρίως σώμα της ορχήστρας (ΦΟΑ) (σε θέσεις που έχουν κενωθεί ή πρόκειται να κενωθούν στο κοντινό μέλλον) και στο Σύνολο Ποικίλης Μουσικής (ΣΠΜ/ΦΟΑ), καθώς επίσης και για να ενημερωθεί ο κατάλογος εκτάκτων συνεργατών και των δύο συνόλων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι συνημμένη παρακάτω και να την συνοδέψουν με ένα επισυναπτόμενο βιογραφικό σημείωμα, όπου πρέπει να φαίνονται οι σπουδές τους, πτυχιακές και μεταπτυχιακές, οι τίτλοι σπουδών που έχουν λάβει, η μέχρι τώρα σταδιοδρομία τους ως μουσικών και η εμπειρία τους ως μελών συμφωνικής ορχήστρας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουν το μέγεθος της ορχήστρας, κατά προσέγγιση τον αριθμό συναυλιών, την θέση την οποία κατείχαν και όποια άλλη σχετική πληροφορία θεωρήσουν χρήσιμη.


Η ακρόαση θα περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα συνολικής διάρκειας το μέγιστο 30 λεπτών, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει μέρος κοντσέρτου ή σονάτας, αποσπάσματα ορχηστρικών σόλο (οι ενδιαφερόμενοι, εάν δυσκολεύονται να επιλέξουν τέτοιο απόσπασμα, μπορούν να απευθύνουν σχετικό ερώτημα στην ορχήστρα). 

Τα όργανα για τα οποία θα διενεργηθούν οι ακροάσεις είναι τα εξής: Φλάουτο, όμποε, κλαρινέτο, φαγκότο, κόρνο, τρομπέτα, τρομπόνι, τούμπα, βιολί, βιόλα βιολοντσέλο, κοντραμπάσο και κρουστά.


Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποσταλούν σε αρχεία pdf με e-mail στο γραφείο ορχήστρας (office@apho.gr), το αργότερο μέχρι την 15η Ιουνίου 2020. 

Η Διοίκηση και η καλλιτεχνική διεύθυνση της ορχήστρας θα προβούν σε προκαταρκτική εξέταση των αιτήσεων και όσες από αυτές γίνουν κατ’ αρχήν δεκτές θα ειδοποιηθούν σχετικά ως τις 20 Ιουνίου. Μετά τη πάροδο της ημερομηνίας αυτής, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν για τις ακριβείς ημερομηνίες και την διαδικασία των ακροάσεων. 

Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της ορχήστρας το 1ο 15ήμερο του Ιουλίου 2020 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ως τις 20 Ιουλίου. Αναλόγως των αναγκών της ορχήστρας, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την ημερομηνία εκείνη, στους επιτυχόντες θα προσφερθεί θέση μόνιμου μουσικού ή θέση στον κατάλογο των εκτάκτων.

Κατεβάστε τα αρχεία από εδώ :

Αίτηση Συμμετοχής .doc

Αίτηση Συμμετοχής .pdf