Δείτε μερικές σκέψεις και αντιδράσεις για την πανδημία και την αναστολή των πολιτιστικών δράσεων από τον Σλάβα Τόκαρεβ, το κοντσερτίνο της Φιλαρμόνιας, με λίγη μελαγχολία και αρκετό χιούμορ!