1) Είναι το μόνο όργανο στην ορχήστρα που χρησιμοποιεί κανείς όλα του τα δάχτυλα για να παίξει.

2) Το ύψος του φθάνει τα 1,3 μέτρα, ωστόσο το συνολικό μήκος του σωλήνα του, ο οποίος διπλώνεται, εκτείνεται περίπου μέχρι τα 2,5 μέτρα.

3) Xρησιμοποιείται αρχικά στην ορ­χήστρα από τον Georg Friederich Händel.

4) Η ονομασία του προέρχεται από το γαλλικό fagot, που σήμαινε "δέσμη από ξύλα"

5) Παραλλαγή του είναι το κόντρα φαγκότο, του οποίου ο σωλήνας ξεπερνά συνολικά τα 5 μέτρα και μπορεί να παίξει τις χαμηλότερες νότες από όλα τα όργανα της ορχήστρας!

6) Είναι όργανο με διπλό καλάμι. Οι φαγκοτίστες φτιάχνουν μόνοι τους τα καλάμια τους, από ένα καλάμι που ονομάζεται arundo donax.

7) Προήλθε από το παλαιό όργανο με την ονομασία μπομπάρτα μπάσσα.

(φωτογραφία: Ανδρέας Σπυρόπουλος, 2ο Φαγκότο στη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών)