Πρόκειται για Λυρική Τραγωδία σε 4 πράξεις, με θέμα αντλημένο από την Επανάσταση του 1821, σε μουσική του Παύλου Καρρέρ, κείμενο του Giovanni Caccialupi, μετάφραση Βέτας Πεζοπούλου (νέα επιμέλεια ∆ημήτρη Γιάκα) και νέα ενορχήστρωση από τον Βύρωνα Φιδετζή.

Σολίστ: Σοφία Κυανίδου, Τζούλια Σουγλάκου, Γιάννης Χριστόπουλος, ∆ιονύσης Σούρμπης, Πέτρος Μαγουλάς. Συμμετέχει η Χορωδία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (∆ιδασκαλία: Ν. Μαλιάρας).

Μουσική ∆ιεύθυνση: Βύρων Φιδετζής